Året 2019

Jeg er et miljøsvin

Symbolpolitik

Tobakspris-moralen

Adfærd på #SoMe.

Værdig afsked..??